Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2015

nobodysaiditwaseasy
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaiamdreamer iamdreamer
nobodysaiditwaseasy
3664 be20
so cute *.*
Reposted fromenvyy envyy viaphilomath philomath
nobodysaiditwaseasy
Reposted frombiru biru viazarazwracam zarazwracam
nobodysaiditwaseasy
Mówią że człowiek nie wie co ma
Póki tego nie straci, ale...
Warto walczyć o to czego się pragnie
I podejmować próbę
— N.J
nobodysaiditwaseasy
6478 c24a
Reposted frompiehus piehus vialenka024 lenka024
nobodysaiditwaseasy
nobodysaiditwaseasy
3965 2024
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viamyownreality myownreality
6858 0957 500

luxylicious:

instagram: @loremaesen

Reposted fromMadeleinex Madeleinex viaphilomath philomath
nobodysaiditwaseasy
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialenka024 lenka024
nobodysaiditwaseasy
“Promise me you’ll always remember: You’re braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think.”
— A.A. Milne, Winnie-the-Pooh
Reposted fromcytaty cytaty viamyownreality myownreality
nobodysaiditwaseasy
5483 095e 500
Reposted fromdeszczulka deszczulka viaJamesEvans JamesEvans
nobodysaiditwaseasy
Sometimes you meet someone, and it’s so clear that the two of you, on some level belong together. As lovers, or as friends, or as family, or as something entirely different. You just work, whether you understand one another or you’re in love or you’re partners in crime. You meet these people throughout your life, out of nowhere, under the strangest circumstances, and they help you feel alive. I don’t know if that makes me believe in coincidence, or fate, or sheer blind luck, but it definitely makes me believe in something.
— serendipity
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
nobodysaiditwaseasy
2440 118e
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaJamesEvans JamesEvans
nobodysaiditwaseasy
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viamadeliine madeliine
nobodysaiditwaseasy
0330 1110 500
Reposted fromsbs sbs vialenka024 lenka024
nobodysaiditwaseasy
9288 d5fb
cute
Reposted fromudder udder vialenka024 lenka024
nobodysaiditwaseasy
anigif_enhanced-26232-1413395363-2.gif (500×276)anigif_original-grid-image-19730-1413395399-4.gif (500×276) act like you're happy to be here
Reposted frompapaja papaja viazarazwracam zarazwracam
nobodysaiditwaseasy
0031 d9db 500
Reposted fromfungi fungi viazarazwracam zarazwracam

March 20 2015

nobodysaiditwaseasy
1992 6234 500
Reposted fromeskimos eskimos viabiolchem biolchem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl